Talonpoikaiskulttuurisäätiö

Talonpoikaiskulttuurissa on yhteiskuntamme juuret. Nykyhetkessä voi havaita monia talonpoikaiskulttuuriin kuuluvia ilmiöitä. Me teemme näitä ilmiöitä näkyväksi. Toimimme elinvoimaisen maaseutukulttuurin hyväksi. Jo vuodesta 1938 lähtien.

LUE LISÄÄ

Vårt samhälles rötter finns i bondekulturen. I vår samtid går det att upptäcka många företeelser som tillhör bondekulturen. Vi gör dessa synliga. Vi arbetar för en livskraftig landsbygdskultur, alltsedan 1938.

 

The traditional rural culture forms the root of our Finnish society. At this very moment it is possible to catch glimpses of this culture everywhere around us. We make these occurrences visible. We work for a vibrant rural culture. Since 1938.

Talonpoikaisuus

Miltä näyttää nykypäivän maaseudun elintarviketuotanto? Keväällä 2020 Talonpoikaiskulttuurisäätiö oli mukana Suomen maatalousmuseo Sarkan ja Turun yliopiston kansatieteen …

LUE LISÄÄ

Vuodenkierto

Talonpoikaiskulttuurisäätiö edistää ja uudistaa kekrin viettoa. Kekri on koko kansan, kaupunkilaisten ja maalaisten, lasten, nuorten ja perheiden juhla…

LUE LISÄÄ

Muisti ja muistaminen

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on toimintansa alkuvuosista alkaen edistänyt aktiivisesti talonpoikaiskulttuurin tutkimusta ja tutkimusten julkaisua. Vaalimme näin yhteistä kulttuuriperintöä, yhteisöllistä muistia talonpoikaiskulttuurista.

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki

Perinnerakentaminen

LUE LISÄÄ

Asuminen

Talonpoikaiskulttuurisäätiön toimintaa kuvastavat tietyt teemat, jotka usein toistuvat hankkeissamme. Asuminen ja perinnerakentaminen ovat Talonpoikaiskulttuurisäätiön toiminnan ydintä.

LUE LISÄÄ