Talonpoikaiskulttuurisäätiö on jakanut vuodesta 2015 lähtien
opinnäytepalkintoja suomalaisissa yliopistoissa tehdyille diplomitöille
tai pro gradu- tutkielmille. Säätiölle esitettyjen, yleensä
kansatieteen, etnologian tai arkkitehtuurin alan töiden aihekirjo on
ollut laaja.

Tuomarina kilpailussa toimi tänä vuonna UPMn asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén.

Pääpalkinto jaettiin yhdelle opinnäytteelle. Palkinto on 1000 euroa. Palkinto jaettiin tänään Tervakoskella säätiön jäsenistön vuosikokouksen yhteydessä.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö onnittelee voittajaa!

Vuoden 2023 pääpalkinto

Rauni Rannanjärven ”Maakunnan omaleimaisuus Etelä-Pohjanmaan kulttuurimatkailussa. Alueellisen identiteetin ja imagon välisen ristiriidan vaikutukset kulttuuriperinnön tuotteistamisessa” Kulttuuriperinnön tutkimus, Turun yliopisto.

Pohjanmaa tunnetaan ja tunnistetaan usein mustasta rombikuviosta, pohjalaistaloista, aavasta maisemastaan latomerineen.Kuvaa menneisyydestä hallitsevat tarinat nuijasodasta ja puukkojunkkareista. Kulttuurimatkailussa on tutkimuksen mukaan jopa tarkoituksellisesti koetettu välttää pohjalaisuuteen liittyviä tunnusmerkkejä. Matkailullinen imago näyttäytyy usein heikkona ja maakunnan imagossa ilmenee ristiriitaisuutta, joka kertoo paikan herättävän ihmisissä vastakkaisia mielipiteitä. Kulttuurimatkailussa maakunnan identiteetti jää useimmiten pinnalliseksi eikä pohjimmiltaan erotu muusta Suomesta. Kirjoittajan mukaan eteläpohjalainen kulttuuriperintö on viime aikoina noussut esiin paikallisen kulttuurimatkailun vetovoimatekijänä.

Tutkimus käsittelee Etelä-Pohjanmaan kulttuuriperinnön näkymistä ja hyödyntämistä matkailussa tapauskohtaisesti. Tutkimuksen teoreettinen osuus avaa kulttuuriperinnön asemaa osana alueellista imagoa, tuotteistamista ja matkailua. Rannanjärven tutkimus antaa hyvää taustaa paikallisen kulttuuriperinnön hyödyntämisen pohtimiseen myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki