Sipoon Puu-Talma

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on ollut mukana käynnistämässä Puu-Talman asuinalueen rakentumista Sipooseen. Perinnerakentamiseen keskittyvän alueen pohjana on ollut säätiön Kylä 2020 -hanke. Puu-Talma on siirtynyt syksyllä 2021 asemakaavavaiheeseen. Kaava mahdollistaa vanhojen hirsitalojen siirtämisen alueelle tai uusien perinnetalojen rakentamisen. Tonttien varausmahdollisuus avautuu loppuvuodesta 2021. Syksyn aikana järjestetään asukastilaisuus alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Alustavan aikataulun mukaan asemakaavaluonnos asetetaan näytteille loppuvuodesta 2021. Samalla Sipoon kunta tarjoaa mahdollisuuden tehdä tonttivarauksia siten, että tontin kokoon on mahdollisuus vaikuttaa sen mukaisesti, minkälaisia rakennuksia sinne aikoo siirtää.

Lisätietoja Puu-Talman asemakaavasta:
https://www.sipoo.fi/kaavoitus-ja-kehittaminen/vireilla-olevat-asemakaavat/tm-1-puu-talma/

Hankkeen etenemistä voi seurata myös Uudenmaan perinnekylä -facebookryhmässä:
https://fi-fi.facebook.com/uudenmaanperinnekyla/

Hanke on esillä myös Sipoon Rakennusperinne ry:n sivuilla: https://perinnesipoo.fi/uudenmaanperinnekyla/

Kylä 2020

Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kylä 2020 tavoitteena on ollut rakentaa toimintamalli kestävän kehityksen mukaiselle kylälle tai taajamien reuna-alueilla sijaitseville asuinalueille. Hankkeessa tarkastellaan kylää vuonna 2020 hyvän asumisen, ekologisuuden ja joustavien toimintatapojen näkökulmista. Kylä 2020 -hanke on johtanut Puu-Talman asuinalueen rakentamiseen Sipoossa. Ideasuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä.

Kylä 2020 tuo esiin Talonpoikaiskulttuurisäätiön näkemyksen hyvästä asumisesta. Sen mukaan hyvä asuminen koostuu asunnon lisäksi pihapiiristä, suhteista naapureihin, yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä suhteesta luontoon ja ekologisuuteen. Pihapiirit mahdollistavat mm. luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja ravinteiden kierrättämisen.

Hankkeessa on rakennettu monistettava konsepti, toimintamalli, jonka avulla on mahdollisimman joustavasti toteutettavissa asuinalueita, joissa korostuvat hyvän asumisen edellytykset ja ekologinen rakentaminen ja asuminen. Ekologisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa rakennusmateriaalien kierrättämistä, perinteisten rakennusten uusiokäyttöä ja hirsirakennusten siirtoa. Lisäksi otetaan huomioon ravinteiden kierrättäminen, järkevä energiatalous ja jätevesien haitta-aineet sekä pyritään tukemaan asuinalueiden luonnon monimuotoisuutta ja perinnebiotooppien säilyttämistä.

Siru Perälä on tehnyt hankkeelle opinnäytetyön ”Perinnekylien ekologinen kestävyys. Esiselvitys Kylä 2020-hankkeelle.” (2015). Opinnäytetyö löytyy tästä linkistä.

Kylä 2020 -hanketta on tukenut MTK:n säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Maaseuturakentamisen -helmiä hanke

Talonpoikaiskulttuurisäätiö oli mukana Suomi 100 -ohjelmassa. Maaseuturakentamisen helmiä- hankkeessa kartoitettiin vuonna 2017 Varsinais-Suomen alueelle myönnettyjä kunniakilpikohteisiin liittyviä tietoja sekä niiden nykytilannetta. Hanketta tuki Varsinais-Suomen liitto.

Hanke toteutettiin yhdessä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Kenttätöitä tehtiin keväällä 2017 Naantalin Luonnonmaan Haijalassa ja Käkölässä. Samanaikaisesti kartoitettiin myös Auran kunnan kohteita. Työ liittyi opiskelijoiden etnografisten menetelmien harjoituskurssiin ja sisälsi mm. haastatteluja, arkistötyötä ja kuvallista tallennusta. Ryhmään kuuluu kahdeksan kulttuurintutkimuksen alan opiskelijaa. Kenttätyön avulla päivitettiin säätiön rekisteriä sekä saatiin tietoja mm. muuttuneista omistussuhteissa sekä kohteissa tapahtuneista muutostöistä.

Siirrettäväksi syntyneet -dokumentti

Talonpoikaiskulttuurisäätiön jäsenet Pasi Ylirisku ja Jari Vesanen kuvasivat vuonna 2018 dokumenttielokuvan ”Siirrettäviksi syntyneet”. Dokumentti kertoo vanhojen, siirrettyjen hirsitalojen tarinoita, joille äänen antavat niiden nykyiset omistajat ja kunnostajat. Dokumentin ensi-ilta oli tammikuussa 2019.

Siirrettäväksi syntyneet -dokumentti on ladattu Talonpoikaiskulttuurisäätiön Youtube-kanavalle,

Perinteisen rakentamisen kunniakilpi

Omistatko maaseuturakentamisen helmen? Myönnämme perinteisen rakentamisen kunniakilpiä rakennuksille ja rakennusryhmille, jotka ovat hyviä esimerkkejä perinteisestä rakentamistavasta. Kunniakilvellä Talonpoikaiskulttuurisäätiö antaa kunnianosoituksen ja kiitoksen sukupolvien omaehtoisesta työstä talonpoikaiskulttuurin hyväksi.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki