Yhteystiedot:

Talonpoikaiskulttuurisäätiö
PL 510
00101 Helsinki

Asiamies
Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
puh. 050-3797471

“Talonpoikaiskulttuurin uudet muodot yllättävät ja innostavat uudistamaan säätiön toimintaa.”

Kilpiraadin sihteeri
Josefine Storholm
kilpiraati(at)tpks.fi
Puh. 0400-364511

“Talonpoikaiskulttuuri merkitsee minulle yhteistyötä ja kekseliäisyyttä. Annetaan näkyvyyttä jokaiselle yhteiskunnassamme, ja ongelmat ratkaistaan yhdessä omin taidoin.”

Kekrilähettiläs
Anna Rauhala
anna.rauhala(at)helsinki.fi
Puh. 050-5460483

“Kekri on syksyn yhteisöllinen juhlakausi. Kekri yhdistää menneen, nykyisyyden ja tulevan sekä kunnioittaa ihmisen ja luonnon vuosituhansista vuorovaikutusta.”

Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallitus

Puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö
Ilkka Haavisto
“Talonpoikaiskulttuurin arvojen ja taitojen merkitys elämässäsi on todennäköisesti suurempi kuin arvaat.”

Varapuheenjohtaja, tietokirjailija
Juha Kuisma
”Talonpoika on yhteiskunnallisesta tehtävästään tietoinen maanviljelijä.”

Kulttuurijohtaja
Helka Ketonen
“Vaikka asuu keskellä kaupunkia, voi harrastaa ja edistää monia käsityön ja folkloristiikan muotoja.”

Arkistotutkija
Niina Koskihaara
“Perinteiden näkyväksi tekeminen kasvattaa tietoisuuttamme juuristamme ja historiastamme. Tässä Talonpoikaiskulttuurisäätiö tekee ansiokasta työtä.”

Ympäristöjohtaja
Liisa Pietola
“Maalaismaisema on tärkein osa talonpoikaiskulttuuria. Siinä näkyy ylisukupolvinen työ peltoaukeineen ja metsänreunoineen, rakennuksineen ja puutarhoineen.”

Yliopistonlehtori
Pia Olsson
“Kaksi erilaista elinympäristöä – maaseutu ja kaupunki – muodostavat sopusointuisen kokonaisuuden, jossa hyvän elämän tekijät voivat pohjimmiltaan olla hyvinkin samankaltaisia.”

Tutkija
Anna Rauhala
“Pidän tärkeänä lisätä ymmärrystä paitsi siitä, mistä perinteet kumpuavat myös perinteen elävästä ja alati muuttuvasta luonteesta.”

Arkkitehti
Raija Seppänen
“Uudisrakennuksia tarvitaan, mutta olevan rakennuksen purkaminen on harvoin välttämätöntä. Pihapiirin miljöö ja vanhat rakennukset voivat soveltua sukupolvesta toiseen moneen käyttöön, kun on tahtoa säilyttää, taitoa korjata vanhaa ja lisätä tarpeellista uutta.”

Asiakirjahallinnon päällikkö
Ari Sirén
“Talonpoikainen kulttuuri on suomalaisen kulttuurin ja elämänmuodon perusta.”

Yrittäjä
Jari Vesanen
“Talonpoikaisuus voidaan kiteyttää kolmeen sanaan: käytännöllinen, kestävä, kaunis.”