Tilan perustiedot:

  Kiinteistönumeron saa esimerkiksi Kansalaisen karttapaikasta, https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
  tai kunnan teknisestä toimesta. Jos tietoa kuitenkaan ei löydy, kirjoita ”ei tietoa.”

  Talon / tilan nimi

  Talon / tilan kiinteistönumero

  Kunta- ja kunnanosa / kaupunginosa

  Kohteen katuosoite ja postinumero

  Omistaja/Omistajat:

  Kohteen omistaja / omistajat

  Kohteen omistajan / omistajien osoite

  Kohteen omistajan / omistajien puh. nr.

  Kohteen omistajan / omistajien sähköpostiosoite

  Tilan toiminta:

  Tila on


  Kohde on

  Yleistietoja:

  Tilan ja rakennuskannan keskeistä historiaa (kuten perustamisajat, toiminta, rakennuskanta, rakennusvuodet, kehitysvaiheita ym.)

  Sijoittuminen ympäristöön (kuten maaseutu, haja-asutusalue, taajama, lähistön rakennuskanta, tapahtuneet keskeiset muutokset)

  Perustelut tunnustuksen myöntämiselle (kohteen merkitys)

  Kohde mainittu muualla:

  Näitä tietoja voi kysyä omasta kunnasta, teknisestä toimesta, mikäli niitä ei ole tiedossa. Mitä
  paremmin lomakkeen tiedot on täytetty, sitä nopeammin kilpiraati pystyy tekemään päätöksen kunniakilven myöntämisestä.

  Kohteen esiintyminen esim. pitäjähistoriassa tai kyläkirjoissa (nimi, vuosi, mainintoja)


  Onko kohdetta inventoitu? (rakennusinventoi tms, tekijä, nimi vuosi)


  Kaavatilanne ja kohdetta koskevat kaavamääräykset


  Muut mahdolliset lisätiedot

  Rakennustietoja:

  Mitä paremmin lomakkeen tiedot on täytetty, sitä nopeammin kilpiraati pystyy tekemään päätöksen kunniakilven myöntämisestä. Pyri siis kertomaan rakennustiedot mahdollisimman kattavasti.

  Vesikatto (kattomuoto ja katemateriaali)

  Korjausajankohta?
  Ulkoseinärakenne (esim. hirsi, rankarakenne, kivi tms.)


  Korjausajankohta?
  Seinien ulkovuoraus ja pintakäsittely


  Korjausajankohta?
  Kuistit, verannat, ulkoeteiset


  Korjausajankohta?
  Ulko-ovet


  Korjausajankohta?
  Ikkunat


  Korjausajankohta?
  Tulisijat


  Korjausajankohta?
  Pääasiallisen lämmitysmuodon


  Korjausajankohta?
  Perustukset


  Korjausajankohta?
  Muutokset


  Korjausajankohta?
  Laajennukset


  Korjausajankohta?
  Suunnitelmia kohteen säilyttämiseksi


  Lisätietoja

  Esityksen tiedot:

  Säätiö ei käytä kunniakilpikohteen omistajatietoja julkaisuissa, ainoastaan kohteen yleiset tiedot ja kuvat voidaan mainita, jos annatte siihen luvan. Säätiön omaan arkistoon ja rekisteriin tallennetaan kunniakilpikohteeseen kuuluvat omistajan yhteystiedot.

  Esityksen tekijä

  Esityksen tekijän osoite

  Yhteyshenkilön nimi

  Yhteyshenkilön osoite

  Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

  Paikka

  Päivämäärä (pp.kk.vvvv)

  Hakija antaa säätiölle luvan käyttää yleisiä tietoja kohteista (esim. kohteen historia ja sijainti) julkaisuissa.

  Hakija antaa säätiölle luvan käyttää antamiansa kuvia julkaisuissa.*

  Hakija ymmärtää että kunniakilven ja kunniakirjan myöntämisasiakirjat tallennetaan Talonpoikaiskulttuurisäätiön rekisteriin ja arkistoon. Talonpoikaiskulttuurisäätiö voi ilman erillistä lupaa käyttää kunniakilven tai kunniakirjan saaneen kohteen tietoja säätiön tarkoitusperiä edistävässä työssä.

  Kaikki (*) asteriskillä merkitetyt kohdat ovat pakollisia.

  Liiteitä:

  Kunniakilven hakemuslomakkeeseen voi liittää seuraavia liitteitä. Erityisen tärkeitä ovat hakuajankohtaan liittyvät valokuvat kohteesta. Mikäli muita liitteitä ei ole mahdollista saada, valokuvaa kohde huolellisesti. Ota myös yksityiskohtakuvia rakennuksiin olennaisesti liittyvistä rakenteista. Nimeä kuvat huolellisesti ja selkeästi.

  1. Asemapiirustus pihapiiristä
  2. Pohjapiirustus päärakennuksesta
  3. Valokuvat pihapiiristä ja rakennuksista
  4. Muita selventäviä asiakirjoja, kuten vanhoja valokuvia ja karttoja, otteita asiakirjoista tai historiateoksista.

  Lataa liite (.pdf,jpg,jpeg,doc,docx,ppt)