Säätiö palkitsee vuosittain parhaita talonpoikaiskulttuuria käsitteleviä opinnäytteitä. Talonpoikaiskulttuuri ymmärretään kilpailussa laajasti.

2023 Tuomarina toimi asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén.

Pääpalkinto 2023:
Rauni Rannanjärven Maakunnan omaleimaisuus Etelä-Pohjanmaan kulttuurimatkailussa. Alueellisen identiteetin ja imagon välisen ristiriidan vaikutukset kulttuuriperinnön tuotteistamisessa.

2021-22 Tuomarina toimi toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo.

Pääpalkinto 2021:
Miia Norrménin Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen diplomityö Villnäs strandpaviljong. Byggnadshistorisk undersökning, inventerin och restaurering.

Pääpalkinto 2022:
Ilona Laakson Turun yliopiston etnologian pro gradu-tutkielma Muutoksen kylväjät. Etnologinen tutkimus maaseudun elintarvikeyrittäjistä ja heidän työssään kokemista haasteista.

Kunniamaininnat 2022:
Jan-Erik Engrenin Helsingin yliopiston historian maisteriohjelman maisterintutkielma Incentives, innovations, gradual change and spelialization. The emergence and development of the nineteenth-century Ålandic yacht.

Marika Kurkisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävän rakentamisen ja muotoilun opinnäytetyö Vanhat hirsirakennukset kiertoon. Liiketoimintaa palvelumuotoilun keinoin.

2020 Tuomarina toimi arkkitehti Raija Seppänen.

Pääpalkinnot: 
Katja Kaulo, pro gardu-tutkielma:  Suku jättää jälkensä. Sukuesineen materiaalisuus ja merkitys

Xianwen Zheng, diplomityö: Farming and meditation,
A Zen Buddhist Monastery Proposal Driven by the Religious ritual

2019 Tuomarina toimi dosentti Kati Mikkola.

Pääpalkinto:
Juha Nissinen, diplomityö: Muistojen huone. Siunauskappeli Oulunjoen hautausmaalle.Oulun yliopisto, arkkitehtuuri.

Kunniamaininnat:
Linda Peuraharju, diplomityö: Koti maasta. Maa-ainesrakentamisen mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaisessa asuinrakentamisessa. Aalto-yliopisto, arkkitehtuuri.

Saara Pouru, pro gradu -tutkielma: Pohjanmaan puukot ja Lapin kotaraanut – matkamuistoesineet ja keskustelu maakuvasta Suomessa vuosina 1930-1945. Helsingin yliopisto, yleinen historia.

2018 Tuomarina toimi dosentti Liisa Pietola.

Pääpalkinto:
Anu Skön, pro gradu -tutkielma: Lapikasta lattiaan – kansanomaisten kenkien aineellinen ja aineeton perintö. Helsingin yliopisto, Kulttuurien osasto, Kansatiede.

Kunniamaininnat:
Tuuli Kanerva, diplomityö: Vilniemen erämaa-ateljee. Aalto-yliopisto, Design ja arkkitehtuuri.

Meeri Karjula, diplomityö: Kirkko Ylivieskaan. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta.

2017 Tuomarina toimi tietokirjailija Juha Kuisma.

Pääpalkinto:
Caroline Moinel, diplomityö: Farming in the city. Creating opportunities for urban agriculture in Helsinki. How can architects engage? Aalto-yliopisto, Design ja arkkitehtuuri, Kestävä kehitys.

Kunniamaininnat:
Harri Ryynänen, diplomityö: Raatesalmen kunnalliskodin korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta.

Vilma Hakola, pro gradu -tutkielma: Kahvia ja mustikkapiirakkaa: etnologinen tutkimus kyläkahvilasta ikääntyneiden kohtaamispaikkana. Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos.

2016 Tuomarina toimi VTL Riitta Mäkinen.

Pääpalkinto:
Hanna Jahkonen, diplomityö: ”Perinne voimavarana – Tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä”. Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos.

Kunniamaininta:
Helga Lähdemäki, pro gradu -tutkielma: ””Parrut pystyyn ja pärettä päälle, niin kyllä se aikansa kestää.” Liedon talousrakennukset 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin.” Turun yliopisto, kansatieteen oppiaine.

2015 Tuomarina toimi dosentti Teppo Korhonen.

Pääpalkinto:
Juha Huvinen, pro gradu -tutkielma: ”Kodinhaltija, noidan liittolainen ja Tuonelan musta peto. Elätti- ja haltijakäärmetarinat ikkunana suomalaiseen käärmeperinteeseen”. Turun yliopisto, uskontotieteen oppiaine.

Kunniamaininnat:
Juhani Alasalmi, diplomityö: ”Raution vanhan osuuskaupan korjaussuunnitelma”. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta.
Mikki Ristola, diplomityö: ”Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskus”. Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos.