Kestävä talo ja PUU-lehti

Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kestävä talo -hankkeessa tuotettiin Puu-lehden erikoisnumero 4/2016. Lehdessä pohditaan kysymystä siitä, millainen olisi talo, joka kestäisi asuttavana kaikissa tulevaisuuden vaihtoehdoissa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen, kansainvaellusten, aurinkomyrskyjen, epidemioiden, kauppasaartojen, sotien ja skaalautuvien inhimillisten virheiden kaltaisten pahojen päivien käydessä toteen.

Kestävä talo on käytännössä puutalo, joka käyttää modernia energiatekniikka, mutta tuottaa oman sähkönsä. Kestävä talo on integroitu materia- ja energiakiertojen osalta tonttiin ja ympäröivään ekosysteemiin. Kestävä talo ei ole passiivisen asumisen talo, vaan se edellyttää asukkailtaan aktivisuutta. Itse haettu kestävyys on käsitteellisesti resilienssiä, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa kykyä siirtyä pysyvästi paikallisten kiertojen varaan.

Puu-lehden erikoisnumeron kirjoittajiin kuuluvat Risto Isomäki, Jyri Seppälä, Jarmo Heimo, Harri Metsälä, Timo Heikkinen, Matti Särkelä, Seppo Nikkanen ja Juha Kuisma.

Kestävä talo -hanketta on tukenut MTK:n säätiö sekä Salaojituksen tukisäätiö.