malkakatto

Opinnäytetyökilpailu

Talonpoikaiskulttuurisäätiö palkitsee parhaan vuonna 2023 valmistuneen talonpoikaiskulttuuria käsittelevän opinnäytteen.

Pääpalkintosumma on 1.000 euroa. Lisäksi palkinnon saaja saa tilaisuuden esitellä tutkimustaan jonkin säätiön tapahtuman yhteydessä. Palkinnolla Talonpoikaiskulttuurisäätiö haluaa kannustaa ja tukea talonpoikaiskulttuuriin ja sen uusiin muotoihin liittyvää tutkimusta.

Pyydämme oppiaineen / laitoksen / koulutusohjelman johtajia valitsemaan vuoden 2023 aikana valmistuneista ylempään korkeakoulututkintoon (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavista opinnäytteistä mielestään parhaan, talonpoikaiskulttuuria monipuolisesti ja innovatiivisesti käsittelevän opinnäytteen, jota ehdotetaan palkittavaksi. Lopullisen valinnan parhaasta opinnäytteestä tekee Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Vuoden 2023 parhaan palkitseminen tapahtuu tulevana keväänä.

Tiedot aikaisemmin palkituista töistä löytyvät osoitteesta: Opinnäytekilpailu

Palkittavaksi ehdotettava opinnäytetyö lähetetään joko paperisena tai sähköisenä versiona Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamiehelle Maija Mäelle 29.2.2024 mennessä. Mukaan voidaan liittää myös mahdolliset lausunnot opinnäytteistä.

Paperiversio osoitteeseen: Talonpoikaiskulttuurisäätiö, PL 510, 00101 HELSINKI
Sähköinen versio osoitteeseen: maija.maki(at)tpks.fi, viestikenttään otsikko: ”opinnäytepalkinto”.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


Ruokaa luonnon kanssa

Ruokaa luonnon kanssa 

Ruoka koskettaa meitä kaikkia – joka päivä ja monta kertaa. Ruuan saatavuuden jatkumiseksi meidän tulee turvata luonnon toiminnot, jotka ovat perusta ruokajärjestelmälle.

Viime kesäkuussa julkistettiin pohjoismaiset ravitsemussuositukset, jotka ohjaavat syömään terveellisesti. Parhaillaan Suomessa valmistellaan kansallisia suosituksia. Kansallisia suosituksia tarvitaan, koska ihmiset ja kulttuurit ovat erilaisia.

Tietyt vaatimukset kuitenkin ohjaavat kaikkia: tarvitsemme kuituja, hyviä rasvoja, vitamiineja, aminohappoja – ravintoaineita ja energiaa oikeassa suhteessa. Myös luonnolla ja sen toiminnoilla on omat lainalaisuutensa ja myös erityistarpeensa eri puolilla maapalloa, jossa maaperä- ja ilmasto-olot vaihtelevat.

Ruokajärjestelmä on enemmän kuin ruoka

Systeeminen muutos on kestävän kehityksen edellytys – myös ruoka-alalla. Tällöin luonnon, ruuantuotannon ja ravitsemuksen näkökulmia käsitellään yhdessä ja niin, että keskinäisriippuvuudet tunnistetaan. Tätä tarkoitetaan ruokajärjestelmällä: kyse on laajemmasta kokonaisuudesta kuin ihmisravitsemuksesta. Ihmisen terveyden lisäksi otetaan huomioon luonnon terveys, jossa oleellista on maaperän, kasvien ja eläinten hyvinvointi sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.

Muuttuvassa ilmastossa kuivuus uhkaa yhä laajempia alueita, mikä rajoittaa ruuantuotantoa. Toisaalla rankkasateet lisäävät eroosiota ja heikentävät merten ja sisävesien terveyttä. Viljelymenetelmien on sopeuduttava paikallisiin oloihin.

Kestävä ruokajärjestelmä sisältää ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalisen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden kokemuksen. Oikeudenmukaisuuteen liittyy myös taloudellinen kestävyys: kaikilla tulisi olla varaa ravitsevaan ruokaan mutta samalla ruuantuotannon tulee olla kannattava elinkeino viljelijöille, joita ilman ruokaa ei ole.

Ilman tervettä luontoa ei ole tervettä ihmistä

Ihmisen hyvinvointi ponnistaa luonnon hyvinvoinnista, planetaarisesta terveydestä. Kun ihminen tyydyttää omia perustarpeitaan eli huolehtii riittävästä ravinnosta, vedestä, lämmöstä ja suojasta, on samalla huolehdittava luonnon toimintaedellytyksistä. Luonto ei saa väsyä.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ruokajärjestelmässä tarkoittaa saumatonta yhteistyötä luonnon tarjoamien ekosysteemipalvelujen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Kasvien kasvun eli fotosynteesin lisäksi kyseessä ovat ravinteiden, hiilen ja veden kierrot, pölytyspalvelut sekä maisema.

Ruuantuotanto ja maanviljelys monipuolistavat luontoa kulttuurimaisemaksi, jota pidetään yhtenä ekosysteemipalveluna ja osoittavat konkreettisesti luonnon ja ihmisen yhteistyön tuloksen.

Planetaarisesta paikalliseen

Kuten ihmisillä, eri alueiden luonnollakin on omat erityispiirteensä. Luonnon erityispiirteet ovat paikaan sidottuja, koska ilmasto ja maaperä ovat erilaisia eri alueilla. Kestävä ruokajärjestelmä tunnistaa paikallisen luonnon kantokyvyn rajat ja hyödyntää alueellisia vahvuuksia.

Suomessa valttina on runsaat vesivarat. Myös pieni peltopinta-ala (7 %), suuri metsäala (75 %) sekä järvisyys (10 % Suomen pinta-alasta) tekevät Suomesta ainutlaatuisen pohjoisten olojen maatalousmaan.

Siksi emme voi arvioida ympäristökestävyyttämme globaaleilla mittareilla, joissa ei tunnisteta tuotanto-olojen ominaispiirteitä tai kehitystä. Esimerkiksi Suomessa nurmipohjaisella ja eläinten hyvinvointia edistävällä maidontuotannolla on puolta pienemmät kasvihuonepäästöt kuin globaalisti.

Maapallolla on erilaisia ilmastovyöhykkeitä. Meidän ilmastovyöhykkeemme eli ns. boreaalisen vyöhykkeen sisällä on edelleen eri kasvuvyöhykkeitä ja maalajeja. Suomen maaperä on nuori, vasta jääkauden aikana syntynyt. Kolmasosasta maapinta-alaa syntyi suota, joka on kasvihuonekaasujen vuoksi haaste mutta myös vahvuus orgaanisten maalajien vesi- ja typpivarojen vuoksi.

Luonnon pelisäännöt ja maaperän terveys

Vaikka luonto on erilaista eri puolilla planeettaa, kestävässä ruokajärjestelmässä on tietyt pelisäännöt luonnollakin. Ruuantuotanto perustuu maahan, maan viljelyyn, joten maan terveys on oleellista säilyttää.

Hyvällä ihmisen ja luonnon yhteistyöllä maaperän hyvinvointia voidaan edistää lisäämällä peltojen monimuotoisuutta eri kasvilajeilla, viljelykasvien vuosittaisilla vaihteluilla sekä viljellen monivuotisia ja syväjuurisia kasveja.

Kuten ihmiset, myös kasvit tarvitsevat ravinteensa. Ravinnelähteenä lanta edistää maaperän pieneliötoimintaa, joten kotieläintalous on osa kestävää ruokajärjestelmää ja ravinteiden kierrätystä.

Kestävä ruokajärjestelmä syntyy vuorovaikutuksessa     

Ruokajärjestelmän kestävyyden edistäminen koostuu useista toisistaan riippuvista tekijöistä, joita Sitran työpaperi ”Miten Suomeen rakennetaan kestävä ruokajärjestelmä? ” avaa.

Ruokajärjestelmän kestävyys ponnistaa tuottavasta maaperästä, jossa ihmisen toiminta mahtuu luonnon kantokyvyn rajoihin. Askelmerkit jatkuvat taloudelliseen kannattavuuteen ja kuluttajien tietoisuuden ja tiedon lisäämiseen. Työpaperi myös alleviivaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta jokapäiväiseen perustarpeeseemme. Ruoka luo luontaisen yhteyden eri toimijoille.

On aika rakentaa siltoja ja yhteistä ymmärrystä ruokajärjestelmän moninaisten siilojen välille. Siinä elinvoimainen maaseutu ja talonpoikaiskulttuuri ovat keskeisellä sijalla.

15.1.2024
Liisa Pietola
Kirjoittaja on Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen jäsen ja Sitran kestävyysratkaisujen johtava asiantuntija.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


Jäälyhty ruusuilla

Talonpoikaiskulttuurisäätiö Tiktokissa

Oikein hyvää uutta vuotta 2024!

Vuosi on alkanut pakkaskelissä. Sää on nyt mitä mainioin jäälyhtyjen tekoon. Talonpoikaiskulttuurisäätiön TikTok-kanavalta löydät vinkkivideon, kuinka teet kauniita jäälyhtyjä kukilla. Joulun alla julkaistu video on ollut todella suosittu!

Linkki videoon:
https://www.tiktok.com/@talonpoikaiskulttuuri/video/7315776624551628065?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7294188688815982112

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


tonttu

Haltia ja tonttu

Haltia ja tonttu

Mitä me tiedämme haltioista ja tontuista? Miksi tonttu on iskostunut osaksi joulun mytologista maailmaa?

Muinaisessa suomalaisessa kulttuurissa jokaisella puulla, lähteellä, koskella ja kukkulalla oli oma suojelushenkensä: juuri sen paikan haltia. Esimerkiksi puuta kirveellä kaadettaessa pyydettiin ensin puun haltialta lupaa kaataa puu. Vastaava käsitys on yleinen monissa kulttuureissa. Vieläkin arkkitehdit puhuvat vakavissaan ”paikan hengestä”, genius loci, joka pitää ottaa huomioon uutta rakennusta suunniteltaessa. Erityisesti Islannissa ja Japanissa tällainen tietoisuus on vahvaa.

Suomen kielessä haltia on mytologinen olento, joka suojelee taloa, pihamaata tai peltoja tai muuta sellaista vastaavaa. Koska sanan katsotaan olevan germaanista perua – ilmeisesti siis pronssikautisen kulttuurikompleksin osana Gotlannin suunnasta omaksuttu – oikea kirjoitusmuoto on juuri tämä jii:tön muoto. Kansanomainen selitys talon haltialle oli se, että paikan ensimmäisestä asukkaasta tuli kuoltuaan paikan haltia. Haltia suojeli taloa, esimerkiksi herätti väen tulipalon sattuessa. Haltia edusti ”vanhimpana” tai ”vanhasena” suvun esi-isiä ja suvun jatkuvuutta.

Haltialle uhrattiin joko pihapuun (kunniapuun, pitämyspuun) juurelle tai sukutalon käyttämälle kuppikivelle. On esimerkiksi tarina Kihniön-Peräseinäjoen suunnalta siitä, että talon renki halusi osoittaa, ettei haltioihin usko ja ulosti talon kuppikivelle. Haltia suuttui – ja seuraavana päivänä talo paloi.

Jos pohdimme ilmiön modernimpaa selitystä, voisi fenomenologi koettaa selostaa, että haltia tarkoittaa minkä tahansa asian puhdasta alkuilmiötä. Sen huomioon ottava ja  sen ymmärtävä ihminen tekee oikeita ratkaisuja ja tuo asia menestyy.

Haltijan jii:llinen muoto haltija on kokonaan eri asia. Haltija on se, jolla on jotakin hallinnassa: osake, omaisuus, vuokrattu laite. Haltija on elävä, oikeustoimikelpoinen toimija. Talon haltia ja haltija sijoittuvat  tyystin eri osiin kulttuuriamme.

Entä sitten tonttu? Suomen kielen tonttu on saatu ruotsien kielen tomte –sanasta, joka tarkoittaa sekä  (1) tonttia (erillistä, riidattomasti omistettua maapalaa) (2) tonttua eli alun perin harmaanuttuista, nopeasti liikkuvaa talon suojelushenkeä. Jos tästä näkee, että alun perin haltia ja tonttu ovat sama asia. Ilmiö on omaksuttu Suomeen kaksi kertaa.

Merikarvialla on säilynyt muutama tonttukivi. Ne ovat keskellä peltoa olevia pellonhaltijakiviä. Niillä oli ruha eli vartalo ja pää eli pyöreä pääkivi. Ne olivat pellon voimaa ajatellen ”napakiviä”, jotka suojelivat kasvun tapahtumaa. Epäilemättä ne olivat myös omistuksen merkki: pelto kuului jollekulle viljelijälle, jollekulle suvulle.

Lempäälää koskee sanonta: ”Seisoo kuin tonttu Lempäälän risteyksessä”.  Ilmaisu tarkoittaa liikkumatonta, suu auki jähmettynyttä ihmistä. Sanonnan tarkoittama risteys on ollut kolmen tien yhtymäkohta nykyisen Lempäälän kirkon edustalla. Siinä olisi siis joskus ollut tonttukivi. Tätä samaa tarkoittaa nykyihminenkin moittiessaan ajattelematonta lähimmäistä lauseella: ”Senkin tonttu”.

Tontut eli talon esi-isät kuuluivat alkujaan syysjuhla kekrin hahmoihin siinä kuin kekripukkikin. Heille piti kattaa erikseen ruokaa tai viedä ruokaa pihakuusen juurelle. Kun joulu siirtyi kristillisen kalenterin määrittämänä talvipäivän seisauksen kohtaan, irtaantuivat tontut ja pukki kekristä ja siirtyivät jouluun. Näin syntyivät tuntemamme punanuttuiset tontut ja joulupukki.

Kun laulussa sanotaan tonttujen asuvana ”sillan alla” on kyse tuhannen vuoden takaisesta talonpoikaistuvasta: puolet lattiaa oli paljaalla maalla, puolet oli permannosta oli ”siltaa”eli kirveellä veistettyjä lankkulattiaa. Siellä lattian alla ne tontut asuivat.

Tonttuja oli vain lämmitettävissä rakennuksissa. Talojen lisäksi saunassa, riihellä, pajassa. Lämmitettävä rakennus rapsahteli puun reagoidessa vaihtuviin lämpötiloihin. Se oli yksi lisätodiste tonttu-oletettujen olemassaolosta.

17.11.2023
Juha Kuisma
Kirjoittaja on lempääläinen tietokirjailija

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


Kekrin ajan tapahtumia

Kekri on ajankohdaltaan liikkuvainen juhla, voidaan oikeastaan puhua kokonaisesta juhlakaudesta, joka ulottuu Mikkelinpäivästä syyskuun lopulta aina Pyhäinpäivään marraskuun alkuun saakka.

Oheen olemme koostaneet listan syksyn kekritapahtumista:

Maa- ja kotitalousnaisten kekritapahtumat kartalla 2023

Eväjärven seudun kyläyhdistys juhlii lauantaina 7. lokakuuta kello 14 alkaen kekriä Kultakodalla.

Kekri Voipaalassa Pe 20.10.2023 klo 17:00 – 20:00

Syksy on saapunut ja sen kunniaksi kutsumme sinut Kekrimarkkinoille ja -juhlaan Hyvärilään (Lomatie 12, Nurmes) lauantaina 21.10.2023 klo 10–14!

Kekri-tapahtuma Olavinlinnassa ja Riihisaaressa la 21.10.2022 10:00 – 23:00
Olavinlinnassa ja Riihisaaressa on ohjelmaa koko perheen makuun. Luvassa on mm. musiikkiesityksiä, työpajoja ja opastuksia. Tunnelmalliset liekkivalot syttyvät linnan tykkiaukkoihin ja Kekri-pukki poltetaan illan hämärtyessä.

Meillä on ilo ja kunnia kutsua sinut VUONISLAHDEN KEKRIIN 27.-29.10.2023. Yhdistyksemme Pielisen Tietäjäkeskus ry juhlii Kekriä toistamiseen Pielisen itärannalla sijaitsevassa Herranniemessä, jonka toiminta kestikievarina alkoi jo 1700-luvulla.

3.11.2023 (16.30-20.00)
Kekritapahtuma pimenevän syksyn iloksi ja ratoksi: monenlaista ohjelmaa luvassa!
Kuopion museo, Kuopio

Viaporin kekri uudistuu tänä vuonna. Pyhäinpäivänä, 4. marraskuuta 2023 Suomenlinnan voi nähdä uudessa valossa! Julkaisemme lisätietoa pian. Tervetuloa seuraamaan tapahtuman valmistelua ja ohjelmaan liittyviä julkaisuja Suomenlinnan Facebook-sivuille Suomenlinna / Suomenlinna Sea Fortress ja Instagramiin @Suomenlinnaofficial.

Kaupunkilaisten rakastamaa Kekrijuhlaa vietetään lauantaina 4.11.2023 Kajaanin Rantapuistossa.

MuuMaan kummittelevassa kekrissä tapahtuu! LA 4.11.4 klo 16-19

Strömforsin kekri la 4.11.2023 14:00 – 20:00

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


Siirretty hirsitalo

Kierrätetty puu pelottaa mutta myös kiinnostaa

Säätiö palkitsee vuosittain parhaita talonpoikaiskulttuuria käsitteleviä opinnäytteitä. Marika Kurkisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävän rakentamisen ja muotoilun opinnäytetyö Vanhat hirsirakennukset kiertoon: liiketoimintaa palvelumuotoilun keinoin. sai kunniamaininnan kilpailussa.

Kierrätetty puu pelottaa mutta myös kiinnostaa

Pohjoisella havupuu vyöhykkeellä hirsirakentaminen on tuttu juttu, johon Suomen rakennushistoriakin pohjautuu. Suurin osa rakennuskannastamme koostuu puurakenteisista
rakennuksista, jotka yleensä sijaitsevat maaseudulla. Kuitenkin maaseutuelinkeinojen ja elintapojen muutoksen myötä on monen vanhan rakennuksen kohtalona ollut jäädä tyhjilleen ilman
käyttötarkoitusta.

Hirsirakennuksen kiertotalous

Rakentamisen kiertotaloudessa materiaalien ja tuotteiden halutaan pysyvän kierrossa niin että niiden arvo säilyy. Siksi näiden tyhjilleen jääneiden rakennusten puutavaraakin voitaisiin vielä
hyödyntää, sillä tulisihan luonnonvaroja käyttää tehokkaasti ja kestävästi. Purettavuutensa ansiosta hirsirakennus on kiertotalouden edelläkävijä, se mihin tänä päivänä pyritään tietoisesti uusia
rakennuksia suunnitellessa. Vaikka hirsirakennuksen rakenteet ovat purettavissa on niiden kiinnitys kuitenkin luja ja kestävä. Ensisijaisesti rakennuksia tulisi käyttää niiden omilla sijainneillaan, mutta
mikäli se ei ole mahdollista on toissijaisena vaihtoehtona rakennuksen siirto uuteen paikkaan tai käyttötarkoitukseen. Rakennusten puutavaraakin voidaan hyödyntää uusiokäyttöön, kunnes vasta
viimeisenä se kierrätetään tai hyödynnetään energiana. Alhaalla kuvassa on havainnollistettu rakennuksen säilyminen kaskadimallina.

Puutavaran kiertotalous kuitenkin kohtaa monenlaisia haasteita. Kierrätettyyn raaka-aineeseen suhtaudutaan varauksella peläten muun muassa laho- ja hyönteisvaurioita. Toisaalta joillekin
patinoitunut puu on haluttava ominaisuus. Uusikäytön kasvun haasteena ovat myös erilaiset lupakäytännöt ja sääntelyn tuomat rajoitteet, tuotteistus ja jätemääritelmä. Vaihtelu kierrätettyjen
raaka-aineiden saatavuudessa ja laadussa tuo lisähaasteita yhdessä saavutettavuuden kanssa.

Hirsirakennuksista liiketoimintaa?

Rakentamisen kiertotalouden liiketoiminnassa ja vähähiilisen rakentamisen saralla tarvitaan monialaista osaamista. Opinnäytetyöni käsitteli käyttämättömäksi jääneiden hirsirakennusten
kiertotaloutta, sekä hirsien ja purkupuutavaran uudelleenkäytön mahdollisuuksia sekä kuluttajien että ammattikunnan näkökulmasta. Ammattikunnalle suunnatut kysely- haastattelututkimukset
osoittivat, että hirsiyrittäjät näkivät alan realistisena liiketoimintana omine haasteineen. Arkkitehtien ja suunnittelijoiden esteettinen näkemys ja arkkitehtoniset arvot puolestaan yhdistyivät
lainsäädännön ja saatavuuden haasteisiin. Kiinnostusta kierrätettyyn puutavaraan kuitenkin on niin kuluttajilla kuin alan yrittäjilläkin. Hirsirakennusten kiertoon saaminen kaipaa kuitenkin
jatkotutkimusta kaupallisen mallin kehittämiseksi.

Perinnerakentamisen tulevaisuus ja kehitys

Perinnerakentamisala tarvitsee osaajia myös tulevaisuudessa. Ne ihmiset, jotka haluavat säilyttää ja kunnostaa vanhoja hirsirakennuksia edesauttavat myös Suomen rakennusperinnön säilymistä.
Kulttuurihistoriallisten ja rakennusperinnöllisten arvojen lisäksi rakennukset kertovat paljon aikansa rakennustaidosta sekä rakennusajan ihanteista. Perinnerakentamiselle tulisi luoda lisäarvoa ja
kenties tukea sitä omana rakentamisalanaan, sillä vanhoihin rakennuksiin tehtäviä remontteja tai korjauksia ei voida toteuttaa samoilla periaatteilla kuin uusien kohdalla. Lisäksi voidaan tuoda esiin
vanhojen hirsirakennusten hiilijalanjälkivaikutus, sillä puun hiilen sitomiskyky yhdistettynä muuntojoustavuuteen ja pitkään elinkaareen, tuo vanhat hirsirakennukset
hiilineutraaliustavoitteiden keskiöön. Vanhoja rakennuksia ja rakennusosia hyödyntämällä voidaan tänä päivänä luoda omaleimaisia tiloja, palveluja tai tuotteita mikä lisää niiden kiinnostavuutta ja
vetovoimaa.

12.9.2023
Marika Kurkinen

Kuvassa on havainnollistettu rakennuksen säilyminen kaskadimallina. Kuva: Marika Kurkinen

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


kesäkesä

Tulia ja taikoja - keskikesän pesäpäivät

Tulia ja taikoja – keskikesän pesäpäivät

Aurinkovuoden taitekohdat ovat vakiintuneet juhlien ja rituaalien ajankohdiksi jo varhain Euroopan pohjoisosissa, missä erot vuodenaikojen välillä ovat suuria. Kesän valoisinta yötä on juhlittu tekemällä taikoja ja tulkitsemalla erilaisia enteitä, polttamalla tulia sekä juhlimalla aamuun asti. Kansanomainen nimitys juhannusviikon vuoden pisimmille päiville oli pesäpäivät. Aurinko saavutti silloin pesänsä ja kääntyi sen jälkeen loppuvuodeksi rengin puolelle ja joulusta jälleen isännän puolelle.

Kristillinen kirkkovuosi on ottanut sijan esikristillisten juhlien tilalla ja vaikuttanut myös juhlien nimistöön. Suomessa juhannus keskikesän juhlan nimenä juontaa juurensa keskiajalle, jolloin kesäkuun 24. päivää alettiin Johannes Kastajan mukaan kutsua Johanneksen päiväksi. Hänen syntymänsä ajoitettiin kuusi kuukautta ennen Jeesuksen syntymää kristinuskon varhaisina vuosina 400-luvulla. Ei ole sattumaa, että molemmat syntymäpäivät sijoittuvat vuoden taitekohtiin. Ruotsinkielisillä alueilla on puolestaan käytetty aurinkovuoden kiertoon pohjaavaa nimitystä midsommar. Lounaismurteissa juhannusta onkin nimitetty siihen pohjaavilla suomenkielisillä nimityksillä, kuten mittumaarja ja mettumaari.

Vanhassa talonpoikaiskulttuurissa juhannuksen viettoon valmistauduttiin samoilla toimilla kuin muihinkin vuotuisjuhliin. Tupa siivottiin perusteellisesti, leivottiin ja valmistettiin juhla-ateria, jonka nauttimisen jälkeen saunottiin tuoreen koivuvihdan kanssa. Luonnon ollessa kukkeimmillaan, koristeltiin koti tuoksuvin kukin ja lehvin. Ovien pieliin nostettiin juhannuskoivut, jotka ovat edelleen säilyneet juhannuksen keskeisinä koristeina mökeillä ja kaupunkien juhannusjuhlissa.

Esikristilliset kasvumagian rituaalit ja paimenjuhlien perinteet näkyivät keskikesän vietossa. Karjan sarviin ripustettin kaisloista punottuja, lehmänkielillä eli kieloilla koristeltuja liutoja tai kukkaseppeleitä. Tuvan lattian lehväkoristelulla edistettiin hyvää rehuvuotta. Koristeissa uskottiin olevan hedelmällistä voimaa. Ne korjattiin juhannuksen jälkeen talteen ja syötettiin myöhemmin ensiksi poikivalle lehmälle. Karjan tärkeys näkyi myös juhlaruuissa. Pohjanmaalla keitettiin juhannusjuustoa ja Savon lehmisavuilla maitovelliä.

Aattoillan tärkeimpään ohjelmaan kuului kokkojuhla lauluineen, tansseineen ja enteineen. Kokon polttaminen on vanhastaan kuulunut juhannuksen viettoon Itä- ja Pohjois-Suomessa, ja myös kokko-sana on itäsuomalaista alkuperää. Länsi-Suomessa valkeat roihusivat keväällä pääsisäisen ja helluntain aikoihin. Kokkojuhla oli kylä- tai talokohtainen tilaisuus. Monella kylällä oli vakituinen kokkokallio tai -mäki, jonne suunnattiin pyhävaatteissa juhannussaunan jälkeen. Alkuillasta sytytettiin pieniä odottelukokkoja ja keskiyöllä oli mahtavan ukonkokon vuoro, jonka rakentaminen oli aloitettu jo hyvissä ajoin ennen juhannusta. Kokon kipinöistä, savusta ja tukiriukujen palamisesta voitiin lukea enteitä pimenevään loppuvuoteen.

Lyhyt juhannusyö oli maagista aikaa, jolloin saniainen kukki, aaveet liitelivät ja siniset virvatulet paloivat. Juhannusyönä oli ainutlaatuinen tilaisuus tehdä rakkauteen ja rikkauteen liittyviä taikoja. Tulevan puolison ennustamiseksi etsittiin hänen kasvojaan kaivon pinnasta, kerättiin kukkakimppu pieluksen alle puolison uneen ilmestymisen takaamiseksi ja etsiydyttiin tien risteyksiin keskiyöllä. Sananjalan kukan ja siitä syntyvän siemenen löytäminen toi vaurautta ja aarnivalkea johdatti aarrearkun äärelle. Sininen liekki syntyi haltioiden polttaessa hometta ja ruostetta pois raha-aarteistaan.

Keskiyöllä saattoi kaivon vesi muuttua viinaksi. Ja vaikkei muuttunutkaan, niin alkoholia nautittiin siitä huolimatta, sillä näin toimimalla edistettiin kylvön onnistumista ja viljan kasvua. Mikael Agricola mainitsee juhannuksen aikaan sijoittuneesta Ukon vakkojen juomisesta, ja Karjalassa juhannusta kutsuttiinkin Ukon juhlaksi vielä 1800-luvulla.

Juhannusviikko oli hyvää aikaa nauristen, lanttujen, kaalien ja tupakantaimenten kylvölle. Maagisella juhannuskasteella oli suotuisia ominaisuuksia kasvien tulevalle kasvulle. Juhannuskaste teki hyvää myös iholle, se hävitti pisamat eli teerenpilkut ja hoiti ihosairauksia. Lemmentaikoihinkin juhannuskaste oli otollista. Tytön tuli kieriskellä ilman vaatteita toivomansa sulhasen talon ruispellossa keskiyöllä niin, että kaste tarttui ihoon. Näin toimimalla lempi nousi myös poikaan. Nuorten miehet puolestaan vaeltelivat juhannusyönä ojia pitkin ruispellon reunassa toivoen näkevänsä tulevan morsiamensa haamun ilmestyvän silmiensä eteen.

Keskikesän ihmeellisenä yönä hedelmällisyys oli voimakkaimmillaan ja mahdoton tuli mahdolliseksi. Luonto eli tärkeää vaihekautta, jolloin sen voimat olivat liikkeellä poikkeukselliseen tapaan. Taikojen avulla ihmisillä oli mahdollista päästä osaksi näistä maagisista voimista. Edelleen kesäpäivänseisauksen aikoihin vietettävä juhannus on luonnon kasvuvoiman, ilon ja leikkimielien ennustamisen juhla, jossa eri aikakausien perinteet elävät vahvana. Juhannus on myös näkyvä osa elävää kulttuuriperintöämme, joka on listattu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen Elävän perinnön wikiluetteloon.

22.6.2023
Anna Rauhala
Kirjoittaja on Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen jäsen ja kansatieteen tutkija Helsingin yliopistossa

Lähteet:
Juhannuksen vietto. https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Juhannuksen_vietto
Karjalainen, Sirpa 1995: Juhlan aika. Suomalaista vuotuisjuhlaperinnettä. (2. painos). Werner Söderström Osakeyhtiö: Helsinki.
Korhonen, Teppo 1979: Juhannus. Teoksessa Juhlakirja. Suomalaiset merkkipäivät. Toimittanut Urpo Vento. Kalevlaseuran vuosikirja 59. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki.
Vilkuna, Kustaa 2001. Vuotuinen ajantieto (7. painos). Otava: Helsinki.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


Kukkapelto

Talonpoikaiskulttuurisäätiö palkitsi parhaita opinnäytetöitä

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on jakanut vuodesta 2015 lähtien
opinnäytepalkintoja suomalaisissa yliopistoissa tehdyille diplomitöille
tai pro gradu- tutkielmille. Säätiölle esitettyjen, yleensä
kansatieteen, etnologian tai arkkitehtuurin alan töiden aihekirjo on
ollut laaja.

Tuomarina kilpailussa toimi tänä vuonna Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo.

Pääpalkinto jaettiin kahdelle opinnäytteelle, molemmille
palkinto on 1000 euroa. Kunniamaininnan saaneet saivat 500 euroa. Palkinnot jaettiin tänään Helsingissä säätiön jäsenistön vuosikokouksen yhteydessä.

Voittajatyöt ovat seuraavat. Talonpoikaiskulttuurisäätiö onnittelee
voittajia!

Vuoden 2021 pääpalkinto

Miia Norrménin Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen diplomityö Villnäs strandpaviljong. Byggnadshistorisk undersökning, inventerin och restaurering.

Voittajatyö käsittelee talonpoikaiskulttuuria rakennushistorian ja restauroinnin näkökulmasta. Kyseessä on Louhisaaren kartanon Rantapaviljongin rakennushistoriallinen tutkimus, inventointi ja restaurointi. Työ muodostaa myös pohjan tulevalle kunnostamiselle. Tekijä tarkastelee rakennuksen alkuperää ja muutoksia laajan arkistoaineiston sekä säilyneiden kirjeiden ja piirustusten avulla sekä kyseenalaistaa ja korjaa rohkeasti aiempia tulkintoja. Yksityiskohtainen inventointi on koottu 3D-malleihin ja dokumentoitu esimerkiksi valokuvin ja värianalyysein. Tekijä kontekstualisoi restaurointitoimenpiteet ansiokkaasti esimerkiksi useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja päätyy ansiokkaaseen tulevaisuuden visioon ja suosituksiin. Kyseessä on pedantti ja perusteltu kokonaisuus, joka antaa loistavan esimerkin siitä, että opinnäyte työ voi olla myös visuaalisesti erittäin näyttävä.

Vuoden 2022 tarjonta oli hyvin korkeatasoinen ja monipuolinen, minkä vuoksi pääpalkinnon lisäksi on jaettu kaksi kunniamainintaa.

Vuoden 2022 pääpalkinto

Ilona Laakson Turun yliopiston etnologian pro gradu-tutkielma Muutoksen kylväjät. Etnologinen tutkimus maaseudun elintarvikeyrittäjistä ja heidän työssään kokemista haasteista.

Voittajatyö käsittelee talonpoikaiskulttuuria yhä jatkuvana elävänä perinteenä. Tekijä tarkastelee usein pienimuotoisesti ja ekologisen kestävän kehityksen ehdoilla toimivien maaseudun elintarvikeyrittäjien työssään kokemia haasteita ja selvittää, millä tavoin yrittäjät suhtautuvat ja pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin. Tekijän erityisenä ansiona on tavoittaa ja tietoisesti nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa usein vaimeiksi jääviä paikallisten toimijoiden ääniä elävältä maaseudulta. Hän kuvaa innostuneita yrittäjiä, jotka haluavat kehittää elinkeinoaan ja suomalaista elintarviketuotantoa kestävämpään suuntaan, mutta yhtä lailla erilaisia heidän kohtaamiaan ja kokemiaan hidasteita tai esteitä. Hän toteaa velvoittavasti: ”Nykyistä positiivisempaa keskustelua kotimaisesta maataloudesta ja maaseudusta pitäisi lisätä ja maaseutua tulisi nostaa esiin yhä enemmän hyvinvoinnin, kuten sen tarjoaman puhtaan ruoan näkökulmasta.”

Vuoden 2022 kunniamaininta

Jan-Erik Engrenin Helsingin yliopiston historian maisteriohjelman maisterintutkielma Incentives, innovations, gradual change and spelialization. The emergence and development of the nineteenth-century Ålandic yacht.

Kunniamaininnalla palkittu työ käsittelee talonpoikaiskulttuuria alueellisen historiallisen kehityksen näkökulmasta. Se tarkastelee ahvenanmaalaista talonpoikaisjahtia ja sen kehittymistä itsenäiseksi alustyypikseen 1800-luvun alkupuolella. Tässä työssä historiantutkimuksen menetelmät yhdistyvät laivansuunnittelun perusteorioihin. Tekijä osoittaa perusteellisella lähdetyöllä ja aineistojen monipuolisella käytöllä, että Haminan rauhanteon tuomat muutokset ohjasivat ahvenanmaalaisia laajentamaan purjehdusaluettaan perinteistä Tukholman-kauppaa laajemmalle ja että sen vuoksi aiempaa alustyyppiä kehitettiin merikelpoisemmaksi. Mallia otettiin sekä paikallisesta perinteestä että ulkomaalaisesta laivanrakennuksesta. Tekijä käsittelee teemaa hyvin ansiokkaasti ja osoittaa, että talonpoikaiskulttuuri oli jatkuvassa muutoksessa ja että se oli tiiviisti kytköksissä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Vuoden 2022 kunniamaininta

Marika Kurkisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävän rakentamisen ja muotoilun opinnäytetyö Vanhat hirsirakennukset kiertoon. Liiketoimintaa palvelumuotoilun keinoin.

Kunniamaininnalla palkittu työ käsittelee talonpoikaiskulttuuria kiertotalouden näkökulmasta.

Tekijä tarkastelee kysely- ja haastattelututkimuksin kuluttajien ja yrittäjien näkemyksiä hirsirakennusten ja puutavaran kiertotaloudesta sekä etsii palvelumuotoilun keinoin liiketoimintamahdollisuuksia alalle. Opinnäytetyö onnistuu ristivalottamaan toimijoiden näkemyksiä ja nostamaan esiin ristiriidan toisaalta vanhan puun arvostuksen ja toisaalta vaikeuttavien käytäntöjen ja kustannushaasteiden välillä. Yhdessä opinnäytetyössä ei tietenkään vielä voida antaa lopullisia ratkaisuja näin laajaan ilmiöön, mutta tekijä pystyy osoittamaan jatkotutkimuksen ja -kehittämisen tarpeita ja toteaa, että viime kädessä ”Suomen rakennushistorian säilyminen on kiinni niistä ihmisistä, jotka haluavat säilyttää ja kunnostaa vanhoja hirsirakennuksia”.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


Talonpoikaisjärjellä -podcastista käynnistyi uusi tuotantokausi

Talonpoikaisjärjellä podcastin kolmannen tuotantokauden teema on talonpoikaisuus rakentamisessa. Kauden ensimmäisessä jaksossa Jari Vesanen ja Pia Kuurma keskustelevat talonpoikaiskulttuurin ytimessä olevasta kierrättämisestä keskittyen rakennusten siirtoon ja rakennusosien uusiokäyttöä.

Kausi on kuunneltavissa:

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki


maalaismaisema

Hyvinvointia kulttuurimaisemasta

Hyvinvointia kulttuurimaisemasta

On hyvä katsoa kauas, horisonttiin. Mieli inspiroituu, kun voi nähdä peltojen yli ja viipyä maisemapiirteissä katseen matkatessa kohti taivaanrantaan, metsän siluettiin.

Tunteessa on kyse kulttuurisesta ekosysteemipalvelusta, jota ihminen ja luonto ovat yhdessä muovanneet vuosisatoja. Voimme sanoittaa Suomelle tyypillisen maalaismaiseman talonpoikaiseksi kulttuuriteoksi, joka lisää aineetonta hyvinvointiamme.

Metsäisenä maana maisemaamme kuuluvat Suomessa metsän moninaiset piirteet. Suomen pinta-alasta 77 % on metsää, 10 % vesistöjä ja 7–8 % peltoa, loput rakennettua. Maiseman monimuotoisuutta lisäävät tyypillisesti metsänreunat puineen, joita peltoaukioilta voi ihastella kaukaa.

Maiseman sulkeutumisesta ja metsittymisestä ollaan syystä huolissaan. Suomalaisten on tärkeää kokea luontosuhdetta metsässä mutta yhtä tärkeää on myös saada katsoa kaukaa – maisemaan.

Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme kulmakivinä

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tarjoamat aineelliset ja aineettomat hyödyt, kuten hiilinielut, ravintokasvien pölytys, veden ja ilman puhdistus tai tulvien hillintä. Nämä ovat ylläpito- ja säätelytoimia, joihin ihminen toimillaan vaikuttaa.

Keskeisemmin ihmisen toiminta vaikuttaa niin sanottuihin tuotantopalveluihin, kuten ruuan ja puun tuotantoon.  Ihmisen jälki luonnossa näkyy selvimmin maisemassa, kulttuurisena ekosysteemipalveluna, johon kuuluvat myös rakennukset ja pihapiirit.

Ekologinen jälleenrakentaminen tärkeää tulevaisuustyötä

Maaseudun aktiivinen toiminta pitää yllä avoimia maisemia, joiden sulkeutuminen herättää huolta, kun kaupungistuminen etenee. Myös metsien käyttö, hakkuut ja uudistusmenetelmät puhuttavat meitä.

Ihmiselämän pituus on lyhyt verrattuna luonnon kiertokulkuun, ja aikajänne siten usein vaikea hahmottaa. Vaikka ekosysteemipalveluja haittaava ihmistoiminta ei heti näy luonnossa ja maisemassa, luonnolla on pitkä muisti. Onneksi muisti riittää myös palautumiseen, vaikka se ottaa aikansa. Kun ennallistamisen vaikutukset ovat tiedossa, luonto ei petä.

Siten on tärkeää tunnistaa mitkä toimet vahvistavat, ja mitkä heikentävät luonnon ja ihmisen yhteistyötä tulevaisuudessa, jossa ihmisen hyvinvointi ja toiminta pysyy luonnon kantokyvyn rajoissa.

Tulevaisuustyön ytimessä on ekologinen jälleenrakentaminen, jossa on kyettävä näkemään yli sukupolvien – luonnon aikajänteellä menneeseen ja erityisesti tulevaan.

Kulttuurimaisema ja planetaarinen terveys

Kulttuurimaiseman vaaliminen ja monimuotoisen maalaismaiseman ylläpito on tärkeää kestävyystyötä, jossa huolehdimme ekologisesta jälleenrakennuksesta ja ihmisen hyvinvoinnista.

Planetaarisessa terveydessä puhumme yhteisestä terveydestä, joka sisältää ajatuksen ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuudesta.

Ihmisen hyvinvointi on riippuvainen luonnon hyvinvoinnista ja sen tarjoamista palveluista, kuten maisemasta. Osana planetaarista terveyttä kulttuurimaisema tarjoaa luontoyhteyden kokemuksia, ruokkii nykyajan kiireistä ihmismieltä ja antaa tilaa viipyileville ajatuksille luonnon moninaisessa kauneudessa.

2.5.2023
Liisa Pietola
Kirjoittaja on Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen jäsen ja Sitran kestävyysratkaisujen johtava asiantuntija

Kuva Liisa Pietola: Kirsikkapuu, öljy kankaalle 2016 https://www.liisapietola.net/#galleries

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki