Talonpoikaiskulttuurisäätiön tehtävänä on tuoda esille suomalaista talonpoikaiskulttuuria ja tulkita sitä nykyhetkessä. Viime vuosien aikana säätiö on mm. uudistanut syksyisen kekrijuhlan viettoa, edistänyt uusia ratkaisuja maalla asumiseen sekä tallentanut suomalaisten mökkeilyyn liittyviä merkityksiä.

Säätiön toiminta on kehittynyt suotuisasti, mutta sen taloudelliset toimintaedellytykset ovat kokonaisuudessaan säätiön ulkopuolelta saadun rahoituksen varassa. Tämän takia järjestämme varainkeruukampanjoita, joiden tavoitteena on pääomittaa säätiö tasolle, joka mahdollistaa ja turvaa säätiön onnistuneen toiminnan myös tulevina vuosikymmeninä.

Yritysten ja muiden yhteisöjen Talonpoikaiskulttuurisäätiölle tekemät lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia 50.000 euroon saakka. Yksityishenkilöillä verovähennysoikeutta ei ole. Talonpoikaiskulttuurisäätiö ei ole verovelvollinen saamistaan lahjoituksista.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö kiittää lahjoituksesta suomalaisen talonpoikaiskulttuurin hyväksi!