Mitä tarkoitamme talonpoikaiskulttuurilla

Talonpoikaiskulttuurisäätiö toimii elävän talonpoikaiskulttuurin hyväksi. Säätiö edistää arvokkaan talonpoikaisen kulttuuriperinnön vaalimista ja rohkaisee luomaan myös uutta talonpoikaiskulttuuria.

Maanviljely ja perinteinen rakentaminen ovat aineellisen talonpoikaiskulttuurin keskiössä. Talonpoikaiskulttuuria ilmentävät kuitenkin myös esimerkiksi mökkeily, talkoot tai eri satokausien ruokalistat. Siksi talonpoikaiskulttuuri ei ole maaseudulla asuvien yksioikeus, vaan osa myös kaupungissa asuvien arkea ja elämää.

Talonpoikaiskulttuurille leimallisia ovat yksikertaisuus ja käytännöllisyys sekä ylisukupolvinen ajattelu ja yhteisöllisyys. Perinteinen talonpoikainen luontosuhde nojaa tasapainoisuuteen luonnon ja ihmisen toimien välillä. Talonpoikaiset arvot ja taidot ovat osa suomalaisille ominaista tapaa ajatella ja toimia. Siksi ne tarjoavat kestävän pohjan rakentaa tulevaisuutta.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö toivoo tämän sivuston tarjoavan tietoa ja virikkeitä, jotka tuovat sinulle iloa, hyötyä ja kiintymystä talonpoikaiskulttuuriin.

Mitä on uusi talonpoikaiskulttuuri

Miten viljely yhdistetään tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja moderniin arkkitehtuuriin? Minne vanhan hirsitalon voi siirtää ja miten se tehdään? Entä kuinka ruokaosuuskunta toimii tai mitä tekemistä Halloweenillä ja perinteisellä vuotuisjuhlalla kekrillä on toistensa kanssa?

Nämä ovat uuden talonpoikaiskulttuurin aiheita, joihin Talonpoikaiskulttuurisäätiö on pureutunut viimeaikaisessa toiminnassaan. Säätiön perustajat päättivät jo säädekirjassa vuonna 1938, että säätiön tarkoituksena on edistää uutta talonpoikaiskulttuuria vanhan talonpoikaiskulttuurin vaalimisen ohella.

Uuden talonpoikaiskulttuurin viitekehykset ovat nykyhetkessä ja tulevassa. Se soveltaa talonpoikaisia taitoja ja arvoja ennakkoluulottomasti, ja voi joko uusintaa perinnettä tai luoda kokonaan uutta.

Säätiö etsii uuden talonpoikaiskulttuurin ituja. Jos sellainen on hallussasi, ota meihin yhteyttä.