Talonpoikaiskulttuurisäätiö on ollut mukana käynnistämässä Puu-Talman asuinalueen rakentumista Sipooseen. Perinnerakentamiseen keskittyvän alueen pohjana on ollut säätiön Kylä 2020 -hanke.

Puu-Talman tontit tulevat myyntiin ja Sipoon kunta myy ne suoraan rakentajille.

Alueesta pidetään informaatiotilaisuus 12.4.2022 klo 17:30 lähitilaisuutena Kuntalassa, osoitteessa Lukkarinmäentie 2, 04130 Sipoo ja etäpalaverina. Tilaisuuteen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maija.laati(at)sipoo.fi viimeistään 5.4. Kerro viestissäsi, osallistutko tilaisuuteen etänä vai paikan päällä.

Puu-Talma on uusi omaleimainen asuinalue Talman kehittyvän taajaman kyljessä. Alueelle on vireillä asemakaava TM1 Puu-Talma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alueen rakentaminen perinnekylä-periaatteiden mukaan. Hanke on Sipoon kunnan ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön yhteistyöhanke.

Alueelle on tulossa noin 20 omakotitalotonttia, joiden pinta-ala vaihtelee noin 1000 – 2000 maa-m2 välillä. Tontit myydään ainoastaan perinnerakentamishankkeita varten. Perinnerakentamishankkeella tarkoitetaan tässä vanhojen hirsirakenteisten asuin- ja sivurakennusten siirtämistä alueelle tai uusien puurakenteisten rakennusten rakentamista perinteisin menetelmin ja esikuvin.

Tontit ovat haettavissa alueen asemakaavan TM 1 Puu-Talma luonnosvaiheen jälkeen huhti – heinäkuussa 2022, jolloin yksittäiset hankkeet voidaan vielä huomioida ja mahdollistaa asemakaavaehdotuksessa. Tontit myydään hakemusten perusteella kiinteään hintaan 80 €/maa-m2. Hakuajan jälkeen hakemukset pisteytetään ja asetetaan pisteytyksen perusteella ensisijaisuusjärjestykseen. Hankkeiden arvioinnissa tutkitaan hankkeen toteutettavuus, hankkeen soveltuminen alueelle, hankkeen kulttuurihistoriallinen painoarvo ja hankkeen lisäarvo alueelle muodostuvalle yhteisölle.

Tonttien haku

Tonttihakemuksen voi jättää Sipoon kunnalle 4.4.2022 alkaen osoitteessa:
https://www.sipoo.fi/omakotitalotontit-puu-talman…/

Hakemuksen voi jättää täysi-ikäinen henkilö, yhdistys tai yritys. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:
• hakijan/hakijoiden tiedot
• kuvaus siitä miten pitkällä hanke on: ideatasolla vai toteutettavissa?
• kuvaus tontille siirrettävästä tai rakennettavasta uudesta rakennuksesta / rakennuksista (mm. nykyinen sijainti, kunto, omistussuhteet, käytön tilanne, rakennus purku-uhan alla)
valokuva/piirustus siirrettävästä rakennuksesta/ rakennuksista tai rakennettavan uuden rakennuksen esikuvasta ja rakennustyypistä.
• mahdolliset rakennuksen historiatiedot (mm. rakennusvuosi, rakennuksen kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot)
• onko siirrettävä rakennus hakijan omistuksessa tai mistä rakennus aiotaan hankkia
• suunnitelma siitä, miten siirto on toteutettavissa
• alustava hankkeen kustannusarvio ja alustava arvio aikataulusta vaiheineen.

Tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa per tontti. Lisäksi tonteista peritään heti varauspäätöksen jälkeen varausmaksu, jonka suuruus on 5 % tontit kauppahinnasta. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Mikäli varauspäätös ei saa lainvoimaa tai asemakaavaa ei hyväksytä 31.12.2022 mennessä varausmaksu palautetaan.
Rakennuksen tulee olla valmis viiden vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoituksesta.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki