Tilan perustiedot:

  Kiinteistönumeron saa esimerkiksi Kansalaisen karttapaikasta, https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
  tai kunnan teknisestä toimesta. Jos tietoa kuitenkaan ei löydy, kirjoita ”ei tietoa.”

  Talon / tilan nimi *

  Talon / tilan kiinteistönumero*

  Kunta- ja kunnanosa / kaupunginosa*

  Kohteen katuosoite ja postinumero*

  Omistaja/Omistajat:

  Kohteen omistaja / omistajat*

  Kohteen omistajan / omistajien osoite*

  Kohteen omistajan / omistajien puh. nr.

  Kohteen omistajan / omistajien sähköpostiosoite*

  Tilan toiminta:

  Tila on*


  Kohde on*

  Yleistietoja:

  Tilan ja rakennuskannan keskeistä historiaa (kuten perustamisajat, toiminta, rakennuskanta, rakennusvuodet, kehitysvaiheita ym.)*

  Sijoittuminen ympäristöön (kuten maaseutu, haja-asutusalue, taajama, lähistön rakennuskanta, tapahtuneet keskeiset muutokset)*

  Perustelut tunnustuksen myöntämiselle (kohteen merkitys)*

  Kohde mainittu muualla:

  Näitä tietoja voi kysyä omasta kunnasta, teknisestä toimesta, mikäli niitä ei ole tiedossa. Mitä
  paremmin lomakkeen tiedot on täytetty, sitä nopeammin kilpiraati pystyy tekemään päätöksen kunniakilven myöntämisestä.

  Kohteen esiintyminen esim. pitäjähistoriassa tai kyläkirjoissa (nimi, vuosi, mainintoja)*
  Kyllä, missä?Ei

  Onko kohdetta inventoitu? (rakennusinventointi tms, tekijä, nimi, vuosi)*
  Kyllä, milloin?Ei

  Kaavatilanne ja kohdetta koskevat kaavamääräykset*
  Kyllä, mikä?Ei

  Muut mahdolliset lisätiedot

  Rakennustietoja:

  Mitä paremmin lomakkeen tiedot on täytetty, sitä nopeammin kilpiraati pystyy tekemään päätöksen kunniakilven myöntämisestä. Pyri siis kertomaan rakennustiedot mahdollisimman kattavasti.

  Vesikatto (kattomuoto ja katemateriaali)

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Ulkoseinärakenne (esim. hirsi, rankarakenne, kivi tms.)

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Seinien ulkovuoraus ja pintakäsittely

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Kuistit, verannat, ulkoeteiset

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Ulko-ovet

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Ikkunat

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Tulisijat

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Pääasiallisen lämmitysmuodon

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Perustukset

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Muutokset

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Laajennukset

  Siihen tehdyt korjaukset/muutokset ja niiden ajankohdat.

  Suunnitelmia kohteen säilyttämiseksi

  Lisätietoja

  Esityksen tiedot:

  Säätiö ei käytä kunniakilpikohteen omistajatietoja julkaisuissa, ainoastaan kohteen yleiset tiedot ja kuvat voidaan mainita, jos annatte siihen luvan. Säätiön omaan arkistoon ja rekisteriin tallennetaan kunniakilpikohteeseen kuuluvat omistajan yhteystiedot.

  Esityksen tekijä*

  Esityksen tekijän osoite

  Yhteyshenkilön nimi*

  Yhteyshenkilön osoite*

  Yhteyshenkilön sähköpostiosoite*

  Paikka*

  Päivämäärä (pp.kk.vvvv)*

  Hakija antaa säätiölle luvan käyttää yleisiä tietoja kohteista (esim. kohteen historia ja sijainti) julkaisuissa.*

  Hakija antaa säätiölle luvan käyttää antamiansa kuvia julkaisuissa.*

  Kaikki (*) asteriskillä merkitetyt kohdat ovat pakollisia.

  Liiteitä:

  Kunniakilven hakemuslomakkeeseen voi liittää seuraavia liitteitä. Erityisen tärkeitä ovat hakuajankohtaan liittyvät valokuvat kohteesta. Mikäli muita liitteitä ei ole mahdollista saada, valokuvaa kohde huolellisesti. Ota myös yksityiskohtakuvia rakennuksiin olennaisesti liittyvistä rakenteista. Nimeä kuvat huolellisesti ja selkeästi.

  1. Asemapiirustus pihapiiristä
  2. Pohjapiirustus päärakennuksesta
  3. Valokuvat pihapiiristä ja rakennuksista
  4. Muita selventäviä asiakirjoja, kuten vanhoja valokuvia ja karttoja, otteita asiakirjoista tai historiateoksista.

  Lataa liite (.pdf,jpg,jpeg,doc,docx,ppt)

   

  Hakija ymmärtää, että kunniakilven ja kunniakirjan myöntämisasiakirjat tallennetaan Talonpoikaiskulttuurisäätiön rekisteriin ja arkistoon. Talonpoikaiskulttuurisäätiö voi ilman erillistä lupaa käyttää kunniakilven tai kunniakirjan saaneen kohteen tietoja säätiön tarkoitusperiä edistävässä työssä. Suostumus vaaditaan lomakkeen lähettämisen mahdollistamiseksi. Ilman suostumusta "Lähetä"-nappula ei aktivoidu.

  Voitte tehdä hakemuksen myös PDF-tiedostona. Muistakaa tallentaa täyttämänne PDF-tiedosto koneelle ennen kuin lähetätte sen sähköpostitse. PDF-tiedoston voi lähettää sähköpostilla kilpiraadille tai voitte tulostaa sen ja lähettää postitse.

  Avaa ja tallenna kunniakilpihakemuksen PDF-tiedosto >