palkki
TALONPOIKAISKULTTUURISÄÄTIÖN JÄSENET

Yrittäjä Heikki Ahopelto
Hortonomi Pentti Alanko
FL Anneli Asplund
Intendentti Peter Båsk
Arkkitehti Netta Böök
Rakennuskonservaattori Olli Cavén
VTM Kimmo Collander
Tutkija Ulla-Maaria Engeström
Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto
Ministeri Heikki Haavisto
Yhteiskuntatiet. tri Aaro Harju
Professori Lauri Hautamäki
Maaseutukehittäjä Taina Hautamäki
Ylitarkastaja Johanna Heikkilä
Kustantaja Liisa Heikkilä-Palo
Opetusneuvos Antti Henttonen
Fil. tri Ilkka Herlin
Agrologi Tuomo Hintsanen
Professori Kari Hokkanen
VTT Pasi Holm
Toiminnanjohtaja Jaakko Holsti
Maanviljelijä Michael Hornborg
Professori Olavi Huikari
Toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen
Ylijohtaja Esa Härmälä
Toimistopäällikkö Elias Härö
Yli-intendentti Mikko Härö
Valt. tri Tytti Isohookana-Asunmaa
Kirjailija Risto Isomäki
Fil.lis Raimo Jussila 
Toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki
Arkkitehti Panu Kaila
FT Tutkija Kati Kallio
Kulttuurituottaja Raija Kallioinen
Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski
Päätoimittaja Matti Kalliokoski
FT Lasse Kangas
Agronomi, maanviljelijä Timo Kaunisto
Museoneuvos Ritva Kava
Professori emeritus Heikki Kirkinen
Toimittaja Mari Kiukas
FT Maarit Knuuttila
Professori Seppo Knuuttila
Elokuvaohjaaja Marjatta Koivulehto
Sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo
Fil.maist. Eero Kojonen
Toiminnanjohtaja emeritus Heikki Koljonen
Kansanedustaja Katri Komi
Päätoimittaja Lauri Kontro
Maanviljelijä Kari Komsi
Dosentti Teppo Korhonen
Dosentti, FT Pirjo Korkiakangas
Maanviljelijä Rikard Korkman
Toimitusjohtaja Tuomo Korteniemi
Toimitusjohtaja Jari Koskinen
Lehtori Kaisa Koskue
Ympäristökirjailija Juha Kuisma
Dosentti Anna Kuismin
YTT Erkki Kujala
Dosentti Heikki Kukkonen
FK Pekka Kärki
Professori Pekka Laaksonen
Kulttuurijohtaja Atte Laine
Maisteri Risto Laine
Professori Heikki Laitinen
Toimittaja Markku Laukkanen
Toimituspäällikkö Unna Lehtipuu  
Professori Juhani U.E. Lehtonen
Kansanedustaja Jari Leppä
Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt
Professori Maria Lähteenmäki
Professori Bo Lönnqvist
Arkkitehti Markku Mattila
Kirjailija FT Kirsti Manninen
Professori Pirjo Markkola
Puheenjohtaja, MMT Juha Marttila
FT Anneli Meriläinen
Toimittaja Mirja Metsola
Arkkitehti Harri Metsälä
Professori Karl-Erik Michelsen
FT Kati Mikkola
Professori, MMT Sami Myyrä
Professori Johanna Mäkelä
Kirjailija Matti Mäkelä
Dosentti Anneli Mäkelä-Alitalo
VTM Riitta Mäkinen
Professori Jari Niemelä
Toiminnanjohtaja Aila Nieminen
VTM Jouko Nieminen
Arkistotutkija Juha Nirkko
Professori Ilkka Nummela
Ministeri Jaakko Numminen
Fil.kand. Hanna Nurminen
Osastonjohtaja Juhani Näreharju
Opetusneuvos Ilmari Ojala
Professori Jari Ojala
Dosentti Pia Olsson
Fil. tri h.c. Samuli Onnela
Dosentti Osmo Pekonen
Maakuntajohtaja Asko Peltola
Professori Jukka Pennanen
Toiminnanjohtaja Ulla Piela
Ympäristöjohtaja Liisa Pietola
Metsänhoitaja Eero Pilkama
Tutkija Raul Pohjonen
Professori Kyösti Pulliainen
Maisteri Hannu Pälsi
Arkkitehti Juhani Railo
Arkkitehti Kari Raimoranta
FT Petri Raivo
Kulttuurituottaja Päivi Rajakari
FT Sirkka-Liisa Ranta
Kansanedustaja Antti Rantakangas
Lehtori Esko Rausmaa
Fil.tri Pirkko-Liisa Rausmaa
YTM Kristiina Rinkineva
Agrologi Ritva Rintapukka
Museotoimenjohtaja Osmo Rinta-Tassi
DI Lasse Ristikartano
Päätoimittaja Seppo Roth
Professori, FT Helena Ruotsala
Professori Matti Räsänen
Fil. maisteri Riitta Räsänen
Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni
Järjestöpäällikkö Heikki Saarinen
Toiminnanjohtaj Hannu Saha
Arkkitehti Arpad Sailo
VTM Pekka Sallila
Professori Unto Salo
Professori Veijo Saloheimo
Arkkitehti Mia Saloranta
Dosentti Leena Sammallahti
Lehtori Eeva-Leena Sariola
Professori Matti Sarmela
Valokuvaaja Sanni Seppo
Valokuvaaja Juhani Seppovaara
Yliarkkitehti Raija Seppänen
Professori Seppo Siirilä                                                
Kansleri Kauko Sipponen
FM Ari Sirén
KTT Samuli Skurnik
Professori Hanna Snellman
Yrittäjä Lisa Sounio
Pääsihteeri, FT Sanna Kaisa Spoof
Professori Nils Storå
Tutkija Eija Suna
Taiteen kandidaatti Paula Susitaival
Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi
Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto
FT h.c. Markku Tanner
Ministeri Antti Tanskanen
Arkkitehti Viri Teppo-Pärnä
Arkkitehti Pertti Toivari
Akateemikko Päiviö Tommila
Kenttäpäällikkö Jukka Tunkkari
MMM Heimo Tuomarla
Fil.tri Paula Tuomikoski
Kauppaneuvos Yrjö Turkama
Tutkija Lauri Tykkyläinen
Toimittaja Sirkku Uusitalo
MML Jarmo Vaittinen
FT dosentti Leena Valkeapää
Kanslianeuvos Urpo Vento
DI Jari Vesanen
FM VTM Marja Vest
MMK Paula Viertola
Museonjohtaja Teppo Vihola
Professori Kustaa H J Vilkuna
Filosofian lisensiaatti Matti Vilppula
Professori Pentti Virrankoski
Museonjohtaja Leena Viskari
FT Risto Volanen
FM biologi Seppo Vuokko
Ministeri Marjatta Väänänen
Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin
Professori Pentti Yli-Jokipii
Professori Heikki Ylikangas
Yrittäjä Pasi Ylirisku
Toiminnanjohtaja Paula Yliselä
FT Akademilektor Ann-Catrin Östman
 
Muistoissamme:

Vuoden 2006 aikana nukkuivat ikiuneen säätiön jäsenet akateemikko Eino Jutikkala, professori Mauno Jokipii, korkeakouluneuvos Antti Ranta-Knuuttila ja kotiseutuneuvos Väinö Ryyppö.
Vuonna 2007 nukkuivat ikiuneen professori Ilmar Talve, hallitusneuvos Pentti Pekonen, professori Martti Pokela, lehdistöneuvos Mikko Pohtola ja varatuomari Mikko Jokela.
Vuoden 2008 aikana nukkui ikiuneen rakennusneuvos Eero Väänänen.
Vuoden 2009 aikana nukkui ikiuneen pääkonsuli Kalervo Siikala.
Vuoden 2010 aikana nukkuivat ikiuneen professori Jaakko Elenius, pitäjänneuvos Lea Simula ja osastonjohtaja Aarne Kopisto.
Vuoden 2011 aikana nukkuivat ikiuneen FT Hc. Martti Linkola, kanslianeuvos Juhani Yli-Rantala, dosentti Osmo Vuoristo ja professori Tuomo Tuomi.
Vuoden 2012 aikana nukkuivat ikiuneen professori Esko Koivusalo, professori Juha Sihvola ja tutkija Eero Naskali.
Vuoden 2013 aikana nukkui ikiuneen filosofian maisteri Keijo Immonen.
Vuoden 2014 aikana nukkuivat ikiuneen maaherra Ahti Pekkala ja professori Asko Vilkuna.
Vuoden 2015 aikana nukkuivat ikiuneen ylitarkastaja Tapio Lehtiniemi, FT Seppo Niemelä, filosofian maisteri Terttu Palva, ympäristönsuojeluneuvos Pertti Seiskari, maanviljelijä Jorma Malmivirta  ja maaseutuneuvos Eero Uusitalo.
Vuoden 2016 aikana nukkui ikiuneen arkkitehti Marja Nuuttila-Helenius, arkkitehti Matti Vuorio  ja Maakuntaneuvos Viljo S. Määttälä.
Vuoden 2017 aikana nukkui ikiuneen valt.tri Paavo Hoikka.
 
Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | Kotisivut: Arttu Arojoki
Ylös